Garantii


Kõikidele kaupadele kehtivad tootja ja/või maaletoojate poolt kehtestatud garantiitingimused.

  • Virumaa Tööriistakeskus vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.
  • Garantiiteenuse osutamise aluseks on garantiitalongi originaal või ostuarve ning võimalikult täpne rikke kirjeldus.
  • Garantiitalong saadetakse täidetult koos kaubaga, kui tootel ei ole kaasas garantiitalongi, siis on garantii aluseks ostuarve.
  • Transport garantiiremonti toimub kliendi kulul ning toode peab olema originaalpakendis.
  • Garantii ei kehti juhtudel, kui tootel on füüsiline kahjustus või kulumine, toodet on kasutatud mittesihtotstarbeliselt, toodet on valesti kasutatud.
  • Probleemide tekkimisel tuleb võtta ühendust meie klienditoega, kirjutades e-mailile (info@virumaatooriistakeskus.ee) või helistada klienditoe numbrile +372 56644189
  • Virumaa Tööriistakeskus ei vastuta, toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.


Teie ostukorv on tühi!